MIR GRATULEIEREN

 

Lux Winter Cup Betebuerg 14-15.12.14


Jumping:

 

France mam Hatchoum 1+2. Platz M1


Agility:


France mam Hatchoum 2. Platz M1


 

Lux Winter Cup Betebuerg 15-16.11.14


Jumping:

 

France mam Hatchoum 2. Platz M1


 

La Palma / Cartagena 15.11.14


 

Springer L3

 

Agility 1. Platz

Jumping 3. Platz

General 1. Platz 

Star Can / Costa Blanca in Elche 02.11.14


 

Springer L3

 

Agility 1. Platz

Jumping 2. Platz

General 1. Platz

 

Zippo L2

 

Agility 4. Platz

Jumping 2. Platz

General 2. Platz


 

Halloween Cup Betebuerg 25.10.14

 

Agility:


1. Platz France mam Hatchoum M1

 

Deifferdeng 12.10.14

 

Agility:

 

3. Platz Cynthia mam Charlie S1

2. Platz Carole mam Dream S2

3. Platz France mam Moustic S2

3. Platz Sarah mam Turbo L2

 

 

Jumping:

 


3. Platz Cynthia mam Charlie S1

1. Platz Carole mam Speed S2

2. Platz Carole mam Dream S2

2. Platz France mam Hatchoum M1

 

 

 

Landesmeeschterschaft Equipe an Eenzel 04+05/10/2014

 

 


Eenzel:

 

1. Platz am A&M fiir Pia mam Bessi

2. Platz am A&M fiir Josette mam Finsci

 

 

Equipe:

 

3. Platz am L fiir Tessy mam Makima , Nadine mam Gi, Bram mam Springer an Sarah mam Turbo

 

 

 

Hundesport Mertesdorf  27+28.09.14

 

Agility:

 

3. Platz Nadine mam Gi L3

2. Platz Carole mam Dream S2

3. Platz Carole mam Speed S2  2x

3. Platz Jos mam Tapsi S2

 

 

Jumping:

 

2. Platz Carole mam Speed S2

3. Platz Carole mam Dream S2

 

 

Spill:

 

1. Platz Carole mam Speed S2

3. Platz Carole mam Dream S2

 

 

 

HSV Reimsbach  06+07.09.14

 

Agility 06.09:

 

3. Platz Nadine mam Noomie M3

1. Platz Carole mam Dream S2

 

 

Jumping 06.09:

 

4. Platz Nadine mam Noomie M3

1. Platz Carole mam Speed S2

 

 

Jumping 06.09:

 

4. Platz Nadine mam Gi L3
1. Platz Carole mam Dream S2

3. Platz Carole mam Speed S2

 

 

Dem Carole mam Dream an Speed fiir hiren Klassenwiessel an den S2

 

HSV Badem  24.08.14

 

Agility:

 

3. Platz Nadine mam Gi L3

1. Platz Fritz mam Finsci A&M

1. Platz Fritz mam Tinker Belle S2

 

Jumping:

 

1. Platz Nadine mam Noomie M3

1. Platz Fritz mam Finsci A&M

1. Platz Fritz mam Tinker Belle S2

 

 

 

Clubchampionnat 23.08.14

 

Bram mam Springer am L

Nadine mam Noomie am M

Carole mam Speed am S

Pia mam Bessie am A&M

Carole mam Indigo bei den Ufänger

 

 

Sauerdall Cup 16+17.08.14

 


Agility 16.08:

 

1. Platz Sarah mam Turbo L2

3. Platz Tessy mam Jack L2

4. Platz Bram mam Zippo L2

2. Platz Nadine mam Noomie M3

2. Platz Carole mam Speed S1

4. Platz Jos mam Tapsi S2

 

Jumping 16.08:

 

2. Platz Carole mam Dream S1

 


Agility 17.08:

 

3. Platz Nadine mam Gi L3

1. Platz Carole mam Dream S1

2. Platz Carole mam Speed S1

1. Platz Fritz mam Tinker Belle S2

4. Platz Jos mam Tapsi S2

 

 

Jumping 17.08:

 

1. Platz Sarah mam Turbo L2

4. Platz Bram mam Zippo L2

1. Platz Nadine mam Gi L3

2. Platz Bram mam Springer L3

2. Platz Nadine mam Noomie M3

2. Platz Carole mam Speed S1

3. Platz Carole mam Dream S1

1. Platz Fritz mam Tinker Belle S2

 

 

Grosbous 13.07.14

 


Agility:

 

3. Platz Cynthia mam Charlie S1

1. Platz Jos mam Tapsi S2

1. Platz Tessy mam Makima L2

1. Platz Nadine mam Gi L3

3. Platz Bram mam Springer L3

 

Jumping:

 

3. Platz Jos mam Tapsi S2

2. Platz Bram mam Zippo L2

3. Platz Sarah mam Turbo L2

2. Platz Nadine mam Noomie M3

1. Platz Nadine mam Gi L3

2. Platz Bram mam Springer L3

 

 

Coupe de Luxembourg 15.06.14

 

3. Platz am A&M fiir Pia mam Bessie an Carole mam Fly

 

 St Wendel 07+08.06.14

 

Dem Carole seng Resultater deen W-E:

 

Agility:

 

2x 1. Platz mam Dream am S1

2x 3. Platz mam Speed am S1

 

Jumping

 

1x 2. Platz mam Speed am S1

1x 3. Platz mam Speed am S1

1x 3. Platz mam Dream am S1

 

 HSV Wolz Geenze Cup  31.05.14 + 01.06.14

 

Agility 31.05

 

Carole mam Dream S1 1. Platz

Carole mam Speed S1 3. Platz

 

Jumping 31.05

 

Sonja mam Spykie A&M 3. Platz

 

 

Agility 01.06

 

Carole mam Dream S1 1. Platz

Carole mam Speed S1 3. Platz

 

Jumping 01.06

 

Carole mam Fly A&M 3. Platz

Bram mam Zippo L 2. Platz

 

 

 

Suessem 17+18.05.14

 

 

Jumping vum 17.05.14

 

Danielle mam Lee am M1 2. Platz

Danielle mam Skrimmy am S2 3. Platz

 

Agility vum 18.05.14

 

Nadine mam Heylynn am L1 2. Platz

Pia mam Bessie am A&M 3. Platz

 

Jumping vum 18.05.14

 

Bram mam Zippo am L2 3. Platz

Carole mam Speed am S1 3. Platz

Pia mam Bessie am A&M 3. Platz

 

 

AR Diddeleng 04.05.14

 

Agility

 

Bram mam Zippo L2 1. Platz

Cynthia mam Charlie S1 3. Platz

Jos mam Tapsi S2 3. Platz

 

 

Jumping

 

Jos mam Tapsi S2 3. Platz

 

 

AN Huldang 27.04.14

 

Agility

 

Danielle mam Skrimmy S2 2. Platz

Pia mam Bessie am A&M 1. Platz

 

Jumping

 

Carole mam Speed am S1 2. Platz

Pia mam Bessie am A&M 1. Platz

 

 

Peiteng 13.04.14

 

Open

 

Carole mam Speed am S1 2. Platz

Danielle mam Lee am M1 2. Platz

 

Jumping

 

Danielle mam Lee am M1 2. Platz

Carole mam Speed am S1 2. Platz

Danielle mam Skrimmy am S1 3. Platz

Cynthia mam Charlie am S1 4. Platz

 

 

Ouschterbotz zu Wolz 05/04/14

 

Cynthia huet Foto gemach ;-)

 

Mérite sportif Gemeng Wolz

 

1. Platz Individuel A&M

3. Platz Individuel A&M

2. Platz Equipe L

2. Platz Equipe A&M

Club Agility La Palma zu Cartagena 15+16.03.14

 

Catégorie 1 leeft 2x Agility:

 

15.03.14

 

Lee M1 Kombi Wertung 2. Platz matt engem fehlerfraien Laaf an enger DIS

 

Skrimmy S1 Kombi Wertung 1. Platz matt engem fehlerfraien Laaf an engem 1 Fehler Laaf

 

16.03.14

 

Skrimmy S1 Kombi Wertung 2. Platz matt enger DIS an engem 1 Fehler Laaf

 

HSV Boermereng 09.03.14

 

Agility:

 

2. Platz Carole mam Speed S1

1. Platz Pia mam Bessi A&M

3. Platz Valérie mam Kyra A&M

 

Jumping:

 

2. Platz Carole mam Speed S1

3. Platz Cynthia mam Charlie S1

2. Platz Pia mam Bessie A&M

 

Op der 1. WM Quali gouf ett leider och een Gips fiir eist Nadine :-( mee dofir awer een passenden zum Missetäter ;-)
Club Agility Camu y Mediterraneo 01+02/03/14
 

 

Samstes Zippo L2

 

Agility 14. Plaatz

Jumping 3. Plaatz

Kombi 4. Plaatz

 

Sonndes Zippo L2

 

Agility 6. Plaatz

Jumping 2. Plaatz

Kombi 1. Plaatz

 

 

Samstes Springer L3

 

Agility 2. Plaatz

Jumping 1. Plaatz

Kombi 1. Plaatz

 

Elche - Agility Club Costa Blanca 16.02.14

 

2 Plaatz  am Agility L3 

2 Plaatz  am Jumping L3

2 Plaatz  an der Kombi-Wertung L3 den Bram mam Springer

 

Elche - Agility Club Costa Blanca 15.02.14

 

3 Plaatz  an der Kombi-Wertung fiir den Bram mam Zippo am L2

 

4. Plaatz an der Kombi-Wertung mam Springer am L3