Bertrang Carrie mat Krümel  ( Yorkshire Terrier S3 )

De Riek France mat .......?

Ittenbach Jeff mam Naya ( Border Collie )

 Kiesch Joukje mat Squeeze ( Border Collie L2 )

 an Hoya ( Border Collie )

                               

 

 Meyer Elsy mat Isy ( Border Collie L3 )

 an Bo ( Pudel M3 )

Sandron Fred mam Brisco   ( Riesenschnauzer )

 Schiertz Nicole mat Molly ( Mix S1 )

                  Schiertz Sarah mat Witty ( Kelpie L1 )

 Meyer Francoise mat Ziva ( Australian Shepherd L2 )

 an Sidjey  ( Englisch Cocker Spaniel S2 )

 

 Tavan Monika mat Souki ( Australian Shepherd L1 )

 an  Macy ( Kelpie L2 )  /  Ruby (  Australian Cattle Dog L2 )

 Thiry Gaby mat  Jainie ( Australian Shepherd L1 )

 an      Fiisie ( Harzer Fuchs )

Van Hilten Bram mat Rocker ( Bouvier des Ardennes L1 )